Informatie

Verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur

Batterijen en oplaadbare batterijen op een milieuvriendelijke manier weggooien

Batterijen en accu's (oplaadbare batterijen) bevatten grondstoffen en verontreinigende stoffen. Iedere consument is derhalve wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu's in te leveren bij een erkend inzamelpunt. Dit zorgt ervoor dat ze op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier worden gerecycleerd.

Op batterijen met schadelijke stoffen staan de chemische symbolen Cd voor cadmium, Hg voor kwik en Pb voor lood. Batterijen zijn gemarkeerd met dit symbool, wat betekent dat de batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid:

Huishoudelijke batterijen en accu's kunnen worden ingeleverd bij elke Manufactum warenhuis of Magazin winkel. Bovendien kunnen batterijen en oplaadbare batterijen overal waar vergelijkbare producten worden verkocht gratis worden ingeleverd - ongeacht waar ze zijn gekocht en ongeacht merk en type. Gelieve de polen van batterijen met een hoge capaciteit af te plakken alvorens ze bij het inzamelpunt in te leveren om kortsluiting te voorkomen. Gelieve defecte batterijen in te leveren bij het inzamelpunt voor gevaarlijk afval van het plaatselijke recyclingcentrum.

Oude elektrische apparaten milieuvriendelijk weggooien

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met het volgende symbool, wat betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid:

Elektrische apparaten bevatten waardevolle hulpbronnen en ook vervuilende stoffen. Iedere consument is daarom wettelijk verplicht oude elektrische apparaten in te leveren bij een erkend inzamel- of inleverpunt, bijvoorbeeld het plaatselijke recyclingcentrum. AEEA wordt er gratis aanvaard en op milieuvriendelijke en grondstofbesparende wijze gerecycleerd. U kunt ook erkende inzamelpunten in uw omgeving vinden op: www.take-e-back.de AEEA met een randlengte tot 25 cm wordt daar gratis geaccepteerd - ongeacht het aantal van uw oude apparaten. Voorwaarde voor de acceptatie van apparaten met een randlengte van meer dan 25 cm bij de inzamelpunten van terugname is dat u een nieuw apparaat bij ons heeft gekocht en dit ook kunt aantonen door het overleggen van een bijbehorend aankoopbewijs.

Gratis inzameling van oude apparaten

Als een nieuw apparaat van categorie 1, 2 of 4 van de Wet elektrische en elektronische apparatuur bij u thuis wordt afgeleverd, hebt u de wettelijke mogelijkheid om een oud apparaat van hetzelfde type, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, gratis te laten ophalen. Daarom wordt u tijdens het bestelproces direct gevraagd of u van plan bent een oud apparaat terug te sturen wanneer het nieuwe apparaat wordt geleverd.

Waarom moeten oude elektrische apparaten worden ingeleverd bij een inzamelpunt?

Elektrische apparaten bevatten waardevolle hulpbronnen en ook vervuilende stoffen. De inzamelpunten geven de oude apparaten aan gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven, die eerst nagaan of het mogelijk is de apparaten op te knappen en opnieuw te gebruiken. Idealiter kunnen oude producten worden opgeknapt. Als hergebruik niet mogelijk is, worden de oude apparaten dienovereenkomstig behandeld. Verontreinigende stoffen worden uit de toestellen verwijderd en waardevolle hulpbronnen worden gerecycleerd. Dit beschermt het milieu en de slinkende hulpbronnen.

Nota over afvalpreventie

Volgens de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en de omzetting daarvan in de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie hebben afvalpreventiemaatregelen in het algemeen voorrang op afvalbeheersmaatregelen. In het geval van elektrische en elektronische apparatuur omvatten de maatregelen ter voorkoming van afval met name het verlengen van de levensduur van defecte apparatuur door deze te repareren en gebruikte apparatuur in goede staat te verwijderen in plaats van deze voor verwijdering aan te bieden. Nadere informatie is hier te vinden: https://www.bmuv.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/

Gelieve batterijen, accu's en lampen/lampjes te verwijderen

Gelieve gebruikte batterijen en gebruikte oplaadbare batterijen die niet onder de WEEE vallen uit de apparaten te verwijderen alvorens ze in te leveren. Gooi ze dan weg zoals hierboven beschreven. Gelieve ook lampen/lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder het te vernielen, te verwijderen alvorens oude elektrische apparaten in te leveren. Gelieve beide apart te verwijderen zoals hieronder beschreven.

Vergeet niet gegevens te verwijderen

Let op: Elke consument is verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens uit de elektrische of elektronische apparatuur.

Milieuvriendelijke verwijdering van lampen en armaturen

De meeste lampen/lampen (compacte en lineaire fluorescentielampen, spaarlampen, ontladingslampen en leds) bevatten verontreinigende stoffen en hulpbronnen. Iedere consument is daarom wettelijk verplicht deze in te leveren bij een erkend inzamelpunt. Dit zorgt ervoor dat ze op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier worden gerecycleerd. U kunt lampen/lampen en armaturen gratis inleveren bij uw plaatselijke recyclingcentrum. U kunt ook erkende inzamelpunten in uw omgeving vinden op: www.take-e-back.de Lampen/lampen en armaturen worden daar kosteloos geaccepteerd.

Compacte fluorescentielampen, metaalhalogeenlampen, fluorescentiebuizen en neonlampen kunnen kleine hoeveelheden kwik bevatten. Vermijd huidcontact bij beschadigde lampen! Verzamel de gebroken stukken met een vochtig papier of een stuk karton en verpak de resten luchtdicht voor vervoer naar het recyclingcentrum of het centrum voor inzameling van gevaarlijk afval, bijvoorbeeld in een pot met een schroefdop. Ventileer de kamer ongeveer 30 minuten. Gelieve de scherven niet op te zuigen met een stofzuiger.

Lampen en halogeenlampen mogen bij het huisvuil. Als u niet zeker weet om welk type lamp het gaat, lever het dan in bij een geschikt inzamelpunt.