Corporate Compliance

Verantwoordelijk ondernemingsbestuur

Manufactum engageert zich voor een verantwoord en duurzaam bestuur van de onderneming. Compliance is daarom niet alleen van groot belang voor onze bedrijfscultuur, maar het naleven van alle wettelijke vereisten en interne voorschriften is voor ons ook de basis van elke zakelijke relatie. Daarom bieden we alle mensen die met Manufactum te maken hebben, of het nu gaat om werknemers, klanten, zakenpartners of leveranciers, de mogelijkheid om mogelijke inbreuken op de compliance-regels te melden via het digitale klokkenluiderskanaal "SpeakUp". Want alleen met ieders hulp kunnen we ze in een vroeg stadium opsporen en tegengaan.

"SpeakUp" is een beschermd en beveiligd meldingskanaal dat anoniem kan worden gebruikt en zo een maximale bescherming van klokkenluiders en gevoelige gegevens garandeert. Elke tip wordt zorgvuldig onderzocht en opgevolgd.

Dank u voor uw steun!

Compliance indienen

Nadat u op de volgende link hebt geklikt, kunt u een bericht indienen in het digitale portaal "SpeakUp":

Bericht indienen